Keresés:
A kosár jelenleg üres.
Bádogosipari termékek
Bejelentkezés:
E-mail Jelszó Belépés     Regisztráció
Adatvédelem
 

Jogi szabályozás:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) 20. § (1) és (2) bekezdése előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

A jelen tájékoztatóval e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 

Az adatkezelő:

Cég neve:             ALU-KO 94 Hegesztéstechnikai és Kereskedelmi Kft.

Székhely:             8000 Székesfehérvár, Segesvári u. 84.

Adószám:             11456405-02-07

Cégjegyzékszám:  07-09-005114

Email cím:            aluko@kemenytechnika.hu

Telefonszám:        22/501-995, 329-960

Fax:                     22/329-241    

 

Az adatkezelés folyamata:

A webáruház használata során a személyes adatok biztonságáért az adatkezelő az ALU-KO’94 Kft a felelős. A részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és nem adja ki további fél számára. Az adatok védelmét a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen/jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést, megsemmisülést, hozzáférhetetlenné válást, valamint a jogosulatlan adatbevitelt. Az adatkezelő ennek keretében gondoskodik a személyes adatok megfelelő elektronikus védelméről (az ehhez használt eszközök rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről és frissítéséről), valamint arról, hogy a személyes adatokat tároló eszközt (szervert) megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezze el. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az ALU-KO ’94 Kft kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. A cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az  ALU-KO’94 Kft megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Az adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintett jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze: postai úton, e-mail útján, telefonon.

Az adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet.

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

– Arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
– Az adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
– Az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségeiről;
– Az érintett adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
– A személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
– Az adatkezelés időtartamáról;
– Azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja.
– Az adatkezelés következményeiről;
– Az érintett jogairól;

– Az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.


Nyomtatható verzió Nyomtatható verzió


ALU-KO '94 Kft.
Székesfehérvár, Segesvári u. 84.
Tel.: 22/501-995,329-960
Fax: 22/329-241
E-mail: aluko@kemenytechnika.hu

Cégünkről | Referenciák | Kapcsolat | Webáruház | ÁSZF